Український бізнес у листопаді продовжив сповзати в песимізм у прогнозах: зовсім “зажурилися” будівельники

У листопаді індекс очікувань ділової активності українського бізнесу залишився нижче нейтрального рівня (50 пунктів), зменшившись до 49,1 порівняно з 49,6 у жовтні. Про це повідомляє Національний банк України, що розраховує цей показник за результатами щомісячних опитувань.

Зазначається, що негативно вплинули на очікування підприємців, продовжуючи стримувати економічну активність підприємств, воєнні дії та їх наслідки, посилення безпекових ризиків, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її здорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників.

Єдиним сектором економіки, що прогнозує поліпшення результатів своєї діяльності, залишаються підприємства торгівлі. Завдяки сповільненню інфляції, сталому внутрішньому попиту та збільшенню пропозиції товарів індекс у цьому секторі в листопаді втримався вище нейтрального рівня, а саме склав 50,9 (порівняно з 53 у жовтні).

Торговельні компанії очікували на подальше збільшення, хоча й нижчими темпами, обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу, водночас погіршили оцінки щодо запасів та залишків цих товарів.

Респонденти прогнозували зниження темпів здорожчання закупівельних цін та вартості товарів, закуплених для продажу, а також були налаштовані на подальше зменшення торговельної маржі.

Підприємства промисловості прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розрив логістичних ланцюгів та посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49,2 проти 50 у жовтні.

Респонденти продовжували очікувати збільшення, хоча й нижчими темпами, обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію. Поліпшились та були позитивними оцінки щодо залишків готової продукції. Натомість дещо посилилися песимістичні оцінки щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію, а також обсягів незавершеного виробництва.

Натомість підприємства сфери послуг дещо послабили песимістичні оцінки щодо результатів своєї діяльності в найближчій перспективі: секторальний індекс зрів у листопаді до 48,4 порівняно з 47,2 попереднього місяця.

Опитані бізнесмени очікували збільшення обсягу наданих послуг, пом’якшили оцінки щодо зменшення обсягу нових замовлень та не очікували змін обсягу послуг у процесі виконання.

В свою чергу, підприємства будівництва найпесимістичніше серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності, зважаючи на зростання виробничих витрат, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів, а також сезонні умови: індекс очікувань у цій галузі останнього місяця продовжив різке падіння, склавши до 40,6 (у жовтні – 44,8, у вересні – 50,6).

Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів. Попри пом’якшення оцінок щодо вартості послуг підрядників, будівельники прогнозували зменшення закупівлі їхніх послуг та зберегли негативні оцінки щодо доступності підрядників.

Як зазначають в НБУ, загалом та тлі суттєвого зниження оцінок щодо сповільнення темпів зростання цін постачальників підприємці прогнозують незначне зниження цін свою на продукцію та послуги. З іншого боку, огляду на подальше зростання закупівельних цін учасники опитування очікують зростання цін і тарифів на власну продукцію та послуги.

Оцінки ж щодо зайнятості наразі залишаються стриманими: керівники компаній в усіх згаданих секторах продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, причому найбільше – в секторі будівництва.

Опитування НБУ провів з 6 до 23 листопада серед 460 підприємств. 44,6% з них – це компанії промисловості, 27,2% – сфери послуг, 23,7% – торгівлі, 4,6% – будівництва. 33,3% респондентів – великі підприємства, 28,9% – середні, 37,8% – малі.

31,1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,6% – лише експортні, 17,4% – лише імпортні, а 41,3% зовнішньоекономічних операцій не здійснюють.