Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму у воєнний час – опитування

Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму в країні до 2,97 бала з 5 можливих. Про це свідчать результати нового опитування компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, проведеного нею разом з “Ernst & Young в Україні”. У минулому ж році він складав 3,01 бала, опинившись у нейтральній площині вперше за десятилітню історію дослідження.

Найнижчу оцінку серед складників індексу цьогоріч отримав фактор адміністрування податків і підготовки податкової звітності – 2,74 бала з 5 можливих.

Так, 41% респондентів оцінюють цю процедуру задовільно, тоді як 39% вважають її обтяжливою, серед яких 8% – дуже обтяжливою, і лиш 20% вважають її легкою. Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, який вони витрачають на підготовку податкової звітності та сплату податків.

Якість податкового законодавства отримала дещо вищу загальну оцінку, ніж минулого року: вона склала 2,86 бала. Серед респондентів 40% оцінюють якість податкового законодавства задовільно, а 26% – позитивно. Однак дещо зросла кількість незадоволених респондентів – з 30% до поточних 34%.

Несуттєво зросла оцінка якості податкового обслуговування – до 3,04 бала. Загалом майже незмінним залишилось співвідношення респондентів із позитивним та негативним сприйняттям якості обслуговування податковими органами (позитивно – 35%, задовільно – 39%, незадовільно – 26%).

За відгуками 43% опитаних, з початку повномасштабного вторгнення Росії їм було легко сконтактувати з податковою службою. Водночас 18% повідомили про труднощі в комунікації, а 40% оцінили її задовільно.

Хоча фактор оцінки фіскального тиску і перебуває вкотре у нейтральній площині – 3,24 бала, цьогоріч респонденти повідомили про певне його посилення порівняно з минулим роком.

Так, кількість респондентів, що не відчули жодних проявів тиску по відношенню до своєї компанії, знизилася радикально: тепер їх 4%, хочі у 2021 році таких було аж 36%.

Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами, та необґрунтовані інформаційні запити та блокування податкових накладних.

Задовільним чином були вирішені питання тільки 7% бізнесів, що звертались з запитами до податкових органів, ще у 75% питання були вирішені частково, а у 18% – не вирішені взагалі.

Доволі стримано бізнес оцінив своєчасність, повноту та ефективність змін у податковому регулюванні відповідно до викликів воєнного часу. Так, 49% вважають зміни несвоєчасними, недостатніми та неефективними, 33% вважають реагування на виклики воєнного часу задовільним, і лиш 18% вважають їх своєчасними, повними та дієвими.

Фото 2 — Український бізнес погіршив оцінку податкового режиму у воєнний час - опитування

Серед пропозицій бізнесу щодо змін у податковій та суміжних площинах для полегшення роботи компаній згадувались, зокрема, уточнення правил, які недвозначно звільняли б від штрафів за порушення, допущені у період воєнного стану; спрощення реєстрації податкових накладних; зведення до мінімуму числа запитів та перевірок; зменшення обмежень щодо використання власних валютних коштів та спрощення правил перетину кордону співробітниками.

У поточній хвилі опитування взяли участь 111 фахівців у сфері податків та фінансів компаній-членів ЄБА. Опитування проводилося з 17 листопада до 23 грудня.

Залишити відповідь