Очікування активності українського бізнесу в січні знову помітно погіршилися: головні песимісти – торгівці

Український бізнес у січні продовжив послаблювати оцінки щодо своєї роботи: індекс очікувань ділової активності, який щомісяця розраховується Національним банком України, впав до 37,5 порівняно з 42,1 у грудні (нейтральним вважається значення 50, а позитивним – вище за цей рівень).

Так, підприємства промисловості минулого місяця посилили песимістичні очікування стосовно власних економічних перспектив через дефіцит електроенергії, здорожчання виробничих витрат та зменшення попиту: секторальний індекс у січні знизився до 40,6 із 43,4 у грудні 2022 року.

Респонденти суттєво погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, зокрема експортних замовлень. Тривало посилення песимістичних оцінок стосовно обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень).

Через бойові дії, здорожчання сировини, скорочення інвестицій, а також сезонний фактор тривало зниження рівня ділової активності підприємств будівництва: цей секторальний індекс становив 34,5 (у грудні – 35,6).

Нацбанк вказує, що респонденти з цієї сфери мають слабкі очікування щодо обсягів будівництва й нових замовлень та погіршили прогнози стосовно обсягів закупівлі сировини і матеріалів.

В свою чергу, підприємства торгівлі найпесимістичніше оцінювали свою діяльність в січні на тлі скорочення пропозиції товарів: індекс очікувань галузі знизився до 33,9 із 42,1 у грудні.

“Типове зниження активності на початку року, підсилене зниженням доходів населення, зумовили різке погіршення оцінок щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас дещо підвищилися, хоча й залишаються низькими, очікування щодо торговельної маржі”, – зазначають в НБУ.

Підприємства ж сфери послуг посилили негативні оцінки щодо своїх економічних результатів через руйнування інфраструктури, складнощі з постачанням та підвищення тарифів: їхній секторальний індекс становив 37,2 порівняно з 41,8 у грудні. Респонденти з цієї категорії, як вказує фінрегулятор, очікують значного зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також послуг у процесі виконання.

Загалом більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, очікують подальше зростання цін і тарифів на власну продукцію/послуги через здорожчання закупівельних цін і цін підрядників. При цьому підприємства всіх секторів, залучених до опитування, налаштовані на подальше скорочення загальної чисельності працівників, і найбільше – в сфері будівництва.

Опитування проводилося з 5 до 24 січня, в ньому взяли участь 442 підприємства. Серед опитаних 45,2% – компанії промисловості, 28,3% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 4,5% – будівництва; 31% респондентів – великі підприємства, 30,5% – середні, 38,5% – малі.

33,3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 11,3% – лише експортні операції, 14,9% – лише імпортні операції, 40,5% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Залишити відповідь