Рівень тіньової економіки у 2021 році зріс до 32%

Рівень тіньової економіки у 2021 році зріс на 2 відсоткові пункти порівняно з аналогічним періодом 2020 року і становив 32% ВВП, причому два методи з чотирьох показали підвищення (електричний та монетарний), тоді як два – зниження (метод “витрати” населення – роздрібний обіг” та метод збитковості підприємств), повідомляється на сайті Міністерства економіки з посиланням на попередні розрахунки.

“Незначне збільшення рівня тіньової економіки відбулося на тлі “шокових” зростань світових цін на сировину (енергоносії та сільськогосподарську продукцію), які спонукали суб’єктів господарювання зменшувати ризики втрати лімітованих ресурсів в умовах збільшення виробничих витрат”, – зазначило відомство в аналітичній записці “Тіньова економіка. Загальні тенденції” за 2021 рік.

Одночасно періодичні карантинні обмеження 2021 року хоч і стримували розвиток та темпи відновлення більшості видів економічної діяльності, вже не створювали суттєвих перешкод.

Згідно з інформацією Мінекоміки, два з чотирьох методів оцінки рівня “тіні” зафіксували збільшення рівня тіньової економіки за зазначений період: електричний метод – на 3 в.п., до 27% ВВП, монетарний – на 2 в.п., до 33% ВВП.

Як зазначило Мінекономіки, збільшення рівня “тіні” за електричним методом зберігалося на рівні підвищеного попиту на енергетичні ресурси в умовах нарощування активності, переважно металургійними та машинобудівними підприємствами.

Зростання “тіні” за монетарним методом відбувалося на тлі поступового подорожчання фінансування для бізнесу та населення на тлі підвищення НБУ облікової ставки та зростання готівкового обігу, темпи розширення якого залишалися значними: 12,6% з початку року.

“Отже, цілком переконливою вважається гіпотеза, що за нових моделей споживчої поведінки сформувалися і використовувалися нетрадиційні безготівкові канали тінізації, які частково охоплені наявним методом розрахунку”, – зазначили в аналітичній записці.

Водночас метод “витрати населення – роздрібний товарообіг та послуги” продемонстрував зниження “тіні” на 1 в.п. – до 22%, а метод збитковості підприємств – на 3 в.п., до 23% ВВП, що зумовлено об’єктивними причинами. До цього призвело зменшення можливостей придбання товарів на неорганізованих ринках, стимулювання споживчого попиту населення на тлі збільшення соцстандартів та поступове пожвавлення ділової активності на тлі адаптації підприємств до перманентних обмежень та, як наслідок, покращення фінрезультатів їх роботи у звітному періоді.

При цьому наголошується, що всі агреговані види економічної діяльності виявили тенденцію до зменшення рівня тіньової економіки.

Найбільш суттєве зменшення частки тіньового сектору було у добувній промисловості та розробці кар’єрів (на 9 в.п. – до 32% обсягу ВДС у ЗЕД), у ЗЕД “Оптова та роздрібна торгівля” (на 8 в.п. – до 24%), у переробній промисловості (на 6 в.п. – до 24%) та у сільському, лісовому та рибному господарстві (на 6 в.п. – до 11% відповідно).

Як зазначено в документі, для створення сприятливих умов та зміцнення основ інституційного середовища в Україні мають бути подолані системні фактори, до яких відносять низький рівень захисту прав власності та ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів поряд із недостатньою здатністю регулятора протидіяти зловживанням на ринку, недосконалість судової системи країни та високий рівень корупції.

У міністерстві до негативних факторів також віднесли наявність територій, непідконтрольних уряду через збройну агресію Росії проти України, внаслідок чого відбувається зростання “потенційних можливостей” для застосування схем контрабанди товарами.